SIAMJNK – เตรียมพร้อมรับโอกาสแห่งความสำเร็จในฐานะตัวแทนนายหน้าอสังหาฯให้เช่าเมืองไทย ได้ก่อนใคร

อาทิ คุณจี๊ป ศิระประภา จากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆ ,คุณถนอม  เกตุเอม กูรูด้านภาษี จากเพจ TAXBugnoms ร่วมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ธนา  วณิชย์กอบจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,คุณนพรุจ  ธรรมจิโรจ ผู้บริหารด้าน Logisticsให้กับบริษัทมหาชนชั้นนำของเมืองไทย และคุณธิติ  คัณธามานนท์ CEO SIAMJNK Group

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ขณะนี้มีผู้ร่วมเข้าร่วมงานเต็มครบจำนวนที่นั่งแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ร่วมสัมมนา ติดตามข่าวสารการสัมมนา ครั้งต่อได้ทาง
www.SIAMJNK.com หรือ FB SIAMJNK