CEO กลุ่มบริษัท SiamJNK เป็นผู้เชิญผ้ากฐินพระราชทาน ปี 2565

23 ธันวาคม 2022

webmaster

วัดแจงร้อนรับผ้ากฐินพระราชทานเชิญสาธุชนกราบขอพรหลวงพ่อหินแดงศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้คุณธิติคัณธามานนท์เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินเพื่อร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีทอดผ้าพระกฐินสามัคคีประจำปีพ.ศ.2565ณวัดแจงร้อนเชิญพุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาหลวงพ่อหินแดงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านย่านราษฎร์บูรณะ

วันนี้ (5พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30ต.ค.ที่ผ่านมานายธิติคัณธามานนท์ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางฝ่ายนายจ้างพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพระปลัดวชีระกนฺตสีโลเจ้าอาวาสวัดแจงร้อนร่วมกันจัดพิธีรับผ้ากฐินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายธิติเป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินเพื่อร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลประจำปีพ.ศ.2565ณวัดแจงร้อนถนนราษฎร์บูรณะซอย 37แขวงและเขตราษฎร์บูรณะกทม.

ทั้งนี้วัดแจงร้อนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเดิมมีเส้นทางสัญจรทางน้ำเป็นหลักรวมไปถึงยังมีวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อหินแดงพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องปางสมาธิสร้างจากหินทรายแดงลักษณะกรอบพระพักตร์เหลี่ยมทรงศิราภรณ์เป็นมงกุฎทรงกระบังหน้าตรงกับลักษณะพระพุทธรูปหินทรายที่พบได้ในศิลปะอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้นซึ่งคาดว่าจะมีอายุราวๆ 700ปีอันเป็นที่ศรัทธาและเคารพของคนในพื้นที่แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากนักในโอกาสนี้ชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีได้ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้หาโอกาสมากราบไหว้เพื่อขอพรหลวงพ่อหินแดงนำความร่มเย็นเป็นมงคลแก่ครอบครัวสักครั้งในชีวิต

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานกฐินสามัคคีในปีนี้เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการทำนุบำรุงและบูรณะปฏิสังขรณ์อารามตลอดถึงถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้มีการบูรณะสถานที่และอารามต่างๆตลอดมาโดยมีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมกันอุปถัมภ์ทำนุบำรุงวัดเป็นอย่างดีเสมอมาอันเนื่องมาจากเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในซอยราษฎร์บูรณะ 37เข้าไปจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงทำให้มิได้เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและบุคคลภายนอกมากนักประกอบกับในปีนี้ได้ครบรอบ 99ปีตามที่วัดได้ขึ้นทะเบียนไว้จึงขอพระราชทานผ้าพระกฐินต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาและจัดงานกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่ยังไม่เคยเข้ามาทำบุญและกราบสัการะหลวงพ่อหินแดงณวัดแจงร้อนได้มีโอกาสรู้จักและเข้ามาร่วมทำบุญเพื่อช่วยทำนุบำรุงวัดแจ้งร้อนและช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งปวงให้ดำรงอยู่ตลอดไป

และในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้คุณธิติคัณธามานนท์เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินเพื่อร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินสามัคคีประจำปีพ.ศ.2565ทางคณะพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายยังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยาและโรงเรียนนาหลวงเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต่างก็ประสบปัญหามาตั้งแต่เมื่อครั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19อีกด้วย