กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงบริษัท SIAMJNK

1 กุมภาพันธ์ 2023

non

กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงบริษัท SIAMJNK