ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยาม เจ เอ็น เค จำกัด มอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18 June 2024

non

ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยาม เจ เอ็น เค จำกัด มอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา 60,000 บาท ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แชร์ข่าว