Change the memory of the warehouse to be beautiful, luxurious, expensive.

23 December 2022

webmaster

ในส่วนหน้าตาอาคาร ที่มีการเชื่อมโยงกับพี่ใหญ่ที่ ราษฎร์บูรณะ ใน เรื่องของโทนสีและวัสดุแล้วนั้น สำหรับที่ ลาดพร้าว 87 แห่งนี้ ยั้งได้ สร้าง Character ของตัวเองขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรง ของหลังคาจั่วใน Style Nordic ซึ่งกำลังได้รับความนิยม อีกทั้งรูป ทรงยังเหมาะกลมกลืนกับสภาพโดยรอบที่เป็นชุมชนพักอาศัย

Warehouse ‘SIAMJNK’ กล่าวไว้กับผมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี

ผมขอทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับ SIAMJNK เจ้าของ Warehouse ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เช่าขนาดใหญ่แห่งย่าน ราษฎร์บูรณะ ที่ถึงแม้จะมีคนช่าเต็มแทบจะตลอดเวลา แต่เลือกที่จะก้าวผ่าน Comfort Zone ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่เคยมี ใครกล้าที่จะทำในแวดวงธุรกิจ Warehouse โดยเนรมิตอาคารริมน้ำภายในอาณาจักร Warehouse ให้กลายเป็น Clubhouse อาคารสี Rosegold สวย หรู ดูแพง เพื่อให้ผู้เช่า Warehouse ของ SIAMINK สามารถมาใช้เป็นส่วนกลาง โดยมีชื่อเรียกเกร๋ๆ ว่า “Wlubhouse”

ในแง่รายได้ “Wlubhouse” อาคารนี้ไม่ได้สร้างให้ SIAMJNK โดยตรง ในทางตรงกันข้าม มันคือการสร้างค่าใช้จ่ายอย่าง มหาศาลด้วยช้ำ แต่นี่คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับองค์กร เพราะหลังจากนี้ไปถ้าจะนึกถึง Warehouse ที่มี Clubhouse สวยๆ แบบนี้ให้ใช้ ย่อมนึกถึง SIAMJNK เป็นเจ้าแรก ที่สำคัญมันคือ การสร้างแบรนด์ ไปในตัวอีกด้วย

นอกจาก Warehouse บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่แล้ว SIAMJNK ยังมีโครงการบนที่ดินเล็กๆ กะทัดรัดอีกด้วย ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่มาก พอให้สร้าง Clubhouse แต่ก็ได้ใส่อัตลักษณ์ของอาคารลงไปในโครงการด้วย

ซึ่งอาคารน้องใหม่จาก SiamJNK แห่งนี้หลังจากเปิดใช้งาน ความคาด หวังนอกจากการใช้ประโยชน์และความสุขของผู้เช่าแล้ว เรายังหวังว่า มันจะสร้างมุมมองที่ดีและความสุขให้กับชุมชนในพื้นที่เดิมอีกด้วย ให้ เหมือน ดอกไม้เล็กๆที่ผลิบานส่งกลิ่นหอม ให้กับชุมชน

บนพื้นที่ดินประมาณ 100 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยประมาณ 600 ตร.ม. มอง จากภายนอกก็จะคุ้นตากับ สี แล: วัสดุ แบบเดียวกับ Wlubhouse ที่ ราษฎ์บูรณะ เพราะเป็น Designer เจ้าเดิม “Vsa Group”

Concept นี้ จะเป็นต้นแบบของ SIAMINK ในการนำเอาที่ดินจัดสรรเดิมซึ่งมีอยู่เยอะในโซนลาดพร้าว มาขยับ มาปรับ ให้ เหมาะสมกับการเป็น Warehouse เชิงพาณิชย์และอยู่อาศัยได้ด้วย


แชร์ข่าว