ติดต่อเรา

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่

บริษัท สยาม เจ เอ็น เค จำกัด
8 ราษฎร์บูรณะ 29 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
(CBD Office) 158 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

ช่วงเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 17.00 น.

โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่

02-286-3014

02-2871585-6

แฟกซ์ สำนักงานใหญ่

02-213-1566

LINE Official Account

@siamjnk

อีเมล

[email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม