SIAMJNK ปั้น WLUBHOUSE ยึด 4 ทำเล CBD รับยุคโลจิสติกส์เฟื่องฟู

SIAMJNK รับเทรนด์โลจิสติกส์ภูมิภาคเอเชียพุ่ง ปั้น WLUBHOUSE พื้นที่ส่วนกลางคลังสินค้าให้เช่า รองรับผู้ใช้บริการกรุยทางสู่ “The First Boutique Warehouse in Thailand”

webmaster

20 กุมภาพันธ์ 2023
1 2