SIAMJNK ส่ง WLUBHOUSE ฉีกกฎคลังสินค้าให้เช่า ขึ้นแท่น “The First Boutique Warehouse in Thailand”

SIAMJNK ปั้น WLUBHOUSE เปิดประสบการณ์ใหม่พื้นที่ส่วนกลางในโครงการคลังสินค้าให้เช่า รองรับผู้ใช้บริการ หลังสร้างอาณาจักรคลังสินค้าให้เช่าครบวงจรมากว่า 10 ปี มีพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 60 ไร่ ครอบคลุมใจกลาง CBD ลั่นพร้อมยืนหนึ่ง “The First Boutique Warehouse in Thailand”

non

20 กุมภาพันธ์ 2023
1 3 4 5